หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566
คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก เดินหน้ารับสมัครนักศึกษาปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-02-06 10:37:49


      วันที่ 18 มกราคม 2566  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐชาฎ์ ผาสุข อาจารย์ประจำแขนงวิชาการเงินการธนาคาร   และทีมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร   ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตามนโยบายการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ในประชาสัมพันธ์ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อ ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำปี 2566  ซึ่งมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สุลาววรณ เพ็ชรแอง/จารุณี สนน้อย : ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา