หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ลงพื้นที่จัดโครงการ จิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ลงพื้นที่จัดโครงการ จิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-02-17 09:12:23


          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำทีมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ  ประกอบด้วย  การรับฟังบรรยายในหัวข้อ  การปฏิบัติตัวกับการเป็นจิตอาสาที่ดีในยุค 4.0 หัวข้อ จิตอาสา กับคุณภาพและคุณธรรม และหัวข้อ  ได้อะไรจากการเป็นผู้นำจิตอาสา  กิจกรรมการซ่อมแซมและทาสีโต๊ะเรียนและเครื่องเล่น  การเพ้นส์สีกำแพงจุดเช็คอิน   และกิจกรรมสันทนาการกับนักเรียน  โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  กล่าวว่า  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีความประสงค์จัดโครงการจิตอาสากับความรับผิดชอบต่อสังคม  การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งบันความรัก ความอบอุ่น ความสุข การเป็นผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะต่อสังคม ฝังลึกในจิตสำนึก พร้อมก่อเกิดความสามัคคี กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข”


อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

พัชร  กิ่งก้าน: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา