หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Happy Chinese New Year 2023
Happy Chinese New Year 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-21 12:18:40

Happy Chinese New Year 2023

新正如意 新年发财

"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้"

ตรุษจีนนี้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มั่งคั่งร่ำรวยตลอดปีทุกท่านนะครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ:ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา