หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวด SSRU QUEEN 2023
นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การประกวด SSRU QUEEN 2023

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-23 16:27:46


          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดการประกวด “SSRU QUEEN 2023” ภายใต้ความถูกต้อง เท่าเทียม : Right and Equality ที่สุดของเวทีการประกวดเพศทางเลือก ปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

      ในปีนี้มีผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาเพศทางเลือกที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า  บรีส พุฒิพงศ์ กอเซ็ม นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4  ติดอันดับ TOP 5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4  SSRU Queen 2023 มาครอง

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ /อาจารย์ ดร.อโนชา  โรจนพานิช/ LWP FOTO คุณหลุยส์ :ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา