หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-24 10:45:43


"การตลาดเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การตลาดเป็นพื้นฐานของธุรกิจเป็นหลัก  ทุกๆองค์กรธุรกิจต้องมีฝ่ายการตลาด"

เรียนสาขาวิชาการตลาด จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

- นักการตลาดดิจิทัล

- ที่ปรึกษาด้านการตลาด

- นักวิชาการด้านการตลาด

- นักจัดกิจกรรมทางการตลาด

- นักวิจัย/นักวิเคราะห์การตลาด

- นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

- นักการตลาดระหว่างประเทศ

- นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์

- ธุรกิจส่วนตัว

 และอาชีพที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย.....

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบ 2 QUOTA

6 ม.ค.-30 มี.ค. 66

สมัครเรียน:

 http://admission.ssru.ac.th

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)  

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

 สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับ

โครงการทุนเพชรสุนันทา

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด

**ธุรกิจระหว่างประเทศ

**การบริหารทรัพยากรมนุษย์

**การเงินการธนาคาร

**การประกอบการธุรกิจ

**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380  

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ2

#quota