หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแสดงดนตรีสดริมน้ำ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแสดงดนตรีสดริมน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-24 13:02:06

          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมแสดงดนตรีสดริมน้ำขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมริมน้ำ  คณะวิทยาการจัดการ  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับกิจกรรมดนตรีสดริมน้ำ   มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการร้องเพลงให้เป็นมืออาชีพ  รวมทั้งทักษะอื่นๆที่นอกเหนือจากห้องเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่ตอบสนองความสนใจของผู้เรียนศตวรรษที่21 และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยวงดนตรี FMS Band  ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชม รับฟังดนตรี  พร้อมร่วมกิจกรรมกับทีมงานได้ที่ ลานกิจกรรมริมน้ำ  คณะวิทยาการจัดการ


               

อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์: ข้อมูล

พัชร  กิ่งก้าน: ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา