หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-25 11:57:43


การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่  มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานอาชีพ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์  HR Specialists

เรียนแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรบ้าง?

- อาชีพด้านแรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์

- อาชีพด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

- งานฝ่ายบุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

- เจ้าหน้าที่สรรหา คัดเลือก และวางแผนกำลังคน

- เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  รอบ 2 QUOTA

6 ม.ค.-30 มี.ค. 66

สมัครเรียน: http://admission.ssru.ac.th

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับ

โครงการทุนเพชรสุนันทา

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด**ธุรกิจระหว่างประเทศ**การบริหารทรัพยากรมนุษย์**การเงินการธนาคาร**การประกอบการธุรกิจ**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66#TCAS#TCAS2566#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ2#quota