หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-01-25 13:56:21


"น้องๆ ที่กำลังตัดสินใจเลือกว่าเรียนอะไรดี อยากให้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเอง  เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ"
Don't ignore your own potential.
อย่ามองข้ามศักยภาพของตัวเอง
(เธอทำอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองคิด)
มายด์บลู
ภควรรณ ยิ่งกว่าชาติ
นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด (ชั้นปีที่3)
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login
สาขาที่เปิดรับ
โครงการทุนเพชรสุนันทา
- สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
**การตลาด**ธุรกิจระหว่างประเทศ**การบริหารทรัพยากรมนุษย์**การเงินการธนาคาร**การประกอบการธุรกิจ**การจัดการธุรกิจบริการ
สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380
----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา
#SSRU
#FMSSSRU
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#Dek66
#TCAS
#TCAS2566
#เรียนที่ไหนดี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#รอบ2
#quota