หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia - COSGA (ICSSSGA)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia - COSGA (ICSSSGA)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 08:53:05


     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia - COSGA (ICSSSGA) ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อารยา ยอดฉิม: ภาพ/ข้อมูล

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา