หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:05:46


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เป็นวันที่ 3-15 มีนาคม 2566

http://admission.ssru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380

***หมายเหตุ*** ยกเว้นคณะครุศาสตร์

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา