หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:09:02


มีนาแล้ว มีสาขาในใจยังเอ่ย!

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS   Family"

รับสมัคร รอบ 2  QUOTA 

ตั้งแต่  6 ม.ค.-30 มี.ค. 66

สมัครเรียน: http://admission.ssru.ac.th

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

 (รอบที่ 2 Quota)ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับโครงการทุนเพชรสุนันทา

- สาขาวิชาการบัญชี

ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

**การตลาด**ธุรกิจระหว่างประเทศ**การบริหารทรัพยากรมนุษย์**การเงินการธนาคาร**การประกอบการธุรกิจ**การจัดการธุรกิจบริการ

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2160-1380

----------------------------------------------------------

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#Dek66#TCAS#TCAS2566#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ2#quota