หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญมาร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญมาร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:16:29


"ช้อปให้ฟิน กินให้หลากหลาย"

เชิญมาร่วมช้อปร่วมชิม  ผลิตภัณฑ์แนวใหม่

กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชาฎ์ ผาสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

????วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

เวลา 08.00-13.00 น.

ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

????แล้วพบกันน๊าาาา????

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา