หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. จัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:27:34


          ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดจัดโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  และได้รับเกียรติจากนายกิตติพศ พรพิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญสายงานผลิตสื่อพร้อมด้วยทีมงาน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมอบรม  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง5627) คณะวิทยาการจัดการ

  “เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมโลกยุคปัจจุบัน” อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว

      สำหรับโครงการ "อบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565" มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4,11,18,25 มีนาคม และ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (ห้อง5627) คณะวิทยาการจัดการ


อาจารย์ ดร.พงศวีร์  สุภานนท์ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ: รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา