หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เมนูผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ในโครงการ ร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
ประชาสัมพันธ์เมนูผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ในโครงการ ร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:29:45


"Lotus Heaven" หนึ่งในผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ที่ชวนให้ลอง

"ช้อปให้ฟิน กินให้หลากหลาย"

เชิญมาร่วมช้อปร่วมชิม  ผลิตภัณฑ์แนวใหม่

กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชาฎ์ ผาสุข  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566

เวลา 08.00-13.00 น.

ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

แล้วพบกันน๊าาาา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา