หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เมนูผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ในโครงการ ร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร
ประชาสัมพันธ์เมนูผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ในโครงการ ร่วมช้อปร่วมชิม ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ กับนักศึกษาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:33:21


จีบ..มั้ย...จ๊ะ!! หนึ่งในผลิตภัณฑ์แนวใหม่ ที่ชวนให้ลอง

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร

เชิญชวนช้อปให้ฟิน กินให้หลากหลาย

16 มีนาคม 2566

เวลา 08.00-13.00 น.

ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา