หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:40:00


      สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาในหัวข้อ --> "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป"

          พบกับวิทยากรสุดพิเศษ "ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน" หรือที่ใครๆ รู้จักกันในนาม “เฮียวิทย์” เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสายงานด้านสื่อสารมวลชน และงานสื่อสารองค์กรขององค์กรใหญ่มากมาย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรรายการ Morning Wealth ของ The Standard ผู้จะมาแบ่งปันความรู้และมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน

???? วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30-15.40 น.

???? ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

???? จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ ส่วนหนึ่งของรายวิชา BEC4313 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

• บุคคลภายนอกสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม 

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/m7FXboeLbeLDYkPr6

ภายในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2566... จำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน


งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา