หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล"
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:49:16


???? ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา 

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปลี่ยนนักบัญชีสู่ดิจิทัล"

พบกับวิทยากร คุณราชิต ไชยรัตน์ CPA /CEO CNR Group และ ACCREVO

???? วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00-16.30 น.

???? ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สาขาวิชาการบัญชี : ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา