หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม “เจาะลึกธุรกิจบริการ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล”
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วจก. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม “เจาะลึกธุรกิจบริการ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 09:54:47


      เมื่อเร็วๆนี้  นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 63) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการสัมมนาวิชาการและบริการแก่สังคม ภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกธุรกิจบริการ สร้างผู้ประกอบการธุรกิจยุคดิจิทัล” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธรรมดา  คุณจักร  กรรมการผู้จัดการบริษัทเคยูเอ็นอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ให้ข้อคิดที่ว่า “ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่มีและสิ่งที่ตัวเองอยากทำ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  มีนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง ประชุมสวพักตร์นิเวศน์ (5724) อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ 

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ:ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา