หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:08:25


        นายประทีป ปานเดย์ นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ Ms. Kyle Andrea Hufanda  นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ   ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023, In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์/สถาบันภาษา:ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา