หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์งานแฟชั่นโชว์ Enchanted Season Theme ฤดูกาลแห่งมนต์เสน่ห์
ประชาสัมพันธ์งานแฟชั่นโชว์ Enchanted Season Theme ฤดูกาลแห่งมนต์เสน่ห์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:11:37


ประชาสัมพันธ์โครงการดีดี ห้ามพลาด!

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์????

 Enchanted Season Theme ????ฤดูกาลแห่งมนต์เสน่ห์ 

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

เวลา11:00 -13:00 น. 

ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) อาคาร57 ชั้น2

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโดยนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา นวัตกรรมการจัดการด้านแฟชั่น

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  : ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา