หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนางสาววีณา กันหญีต
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนางสาววีณา กันหญีต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:15:29


      เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของนางสาววีณา กันหญีต รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ  โดยมี อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล ณ บ้านตำบลเขาไชยราช  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา