หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:17:30


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

เป็นวันที่ 16-31 มีนาคม 2566

http://admission.ssru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา