หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท สักการะรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท สักการะรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:24:47


      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา  นักศึกษาสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 (รุ่น 63) คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์เปรมใจ เอื้อจิตร์ หัวหน้าแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอาจารย์ ดร.อรรณพ ปานพวง อาจารย์ประจำแขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหัวหน้าโครงการศึกษาดูงานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาสัมมนาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท และสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำพิพิธภัณฑสถานแห่งพระพุทธบาท อาจารย์เกษร ขุมทรัพย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สำคัญ อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลองทำจากทองคำ ยอดมณฑปพระพุทธบาท พัดยศของพระสมัยต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศ จากการเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติการสร้างวัด และวัฒนธรรมประเพณีการสักการะรอยพระพุทธบาทของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาที่มีสืบเนื่องต่อกันมาอันยาวนาน


แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ :ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา