หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม วจก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:27:43


      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  พร้อมด้วยอาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายพัฒนานักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  นำโดยอาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวิชาการและถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรม  

     ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ   ได้กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอภาพรวมของคณะวิทยาการจัดการ  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวิชาการและถ่ายทอดทางศิลปวัฒนธรรม  และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ พร้อมทั้งสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานและแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน  ณ ห้อง Mini Theater   คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์:ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน :ถ่ายภาพ

ขอบคุณภาพ:อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน 

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา