หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป"
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 10:36:50

         เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (ภาคปกติ)  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "เศรษฐกิจไทยในบริบทโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา BEC4313 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน (เฮียวิทย์) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสายงานด้านสื่อสารมวลชน และงานสื่อสารองค์กรขององค์กรใหญ่มากมาย อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในฐานะพิธีกรรายการ Morning Wealth ของ The Standard  เป็นวิทยากรบรรยาย   แบ่งปันความรู้ ข้อคิด มุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างสนุกสนาน  มีหัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์ประจำสาขาวิชา นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 57 ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ:ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา