หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2565
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-18 12:55:50


            วันที่ 18 มีนาคม 2566   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมชี้แจงรายละเอียดและแนวทางข้อปฏิบัติแก่นักศึกษา    มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          การเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพ ตลอดจนโอกาสใหม่ๆในการประกอบอาชีพ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศฯ ดังกล่าวขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว

สมภพ บุญคุ้ม/พัชร  กิ่งก้าน:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา