หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษา วจก. รับเกียรติบัตรรางวัล การสร้างสรรค์ผลิตผลงานสื่อในรูปแบบ TikTok “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษีอากร” ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
นักศึกษา วจก. รับเกียรติบัตรรางวัล การสร้างสรรค์ผลิตผลงานสื่อในรูปแบบ TikTok “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษีอากร” ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-27 15:49:49


              นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำนวน 20 คน เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลการสร้างสรรค์ผลิตผลงาน ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร” ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 จัดโดยส่วนกฎหมายฯ และศูนย์ e-Tax (หน่วยงานภาครัฐ) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  โดยมีอาจารย์วรเชษฐ์ นรเอี่ยม  นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และหัวหน้าศูนย์บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานภาครัฐ)  e-Tax Service Center (Government sector) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1) เป็นประธานมอบ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ขวัญฉัตร วงศ์จันทร์ทิพย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี   เข้าร่วมในพิธีมอบพร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ    เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษีอากรในรูปแบบ TikTok  และส่งเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน “RD TikTok Contest 2023” REDEFINED TAX ECOSYSTEM ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย จัดโดยกรมสรรพากรในนาม สำนักงานสรรพากรภาค 1

          เกณฑ์การตัดสินรางวัล พิจารณาจากยอดการเข้าชม (View) และยอดไลค์ (Like) สำหรับระยะเวลาการจัดกิจกรรม มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม -10 เมษายน 2566 (เวลา 16.30น)  ขอเชิญเรียนทุกท่าน  ร่วมส่งกำลังใจและเข้าชม ติดตามผลงาน TikTok พร้อมกด หัวใจ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกผลงาน ทาง  https://www.tiktok.com/@thanathatch


กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา