หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก College of Teacher Education Mindoro State University ประเทศฟิลิปปินส์
วจก. ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก College of Teacher Education Mindoro State University ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-03-29 12:58:17

          อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก  College of Teacher Education - Mindoro State University ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย Dr.Levy B. Arajo,Jr.  อธิการบดี  Mindoro State University , Dr. Romeo C. Castillo คณบดีจาก College of Teacher Education , John Edgar Sualog Anthony คณบดีจาก College of  Computer Studies ,  Dr. Engr. Jerrel S. Reyes ,Executive Assistant of the University President และ Mr.Mario A. De Castro, Program Chairperson,BTVTED Department, Mindoro State University  ในโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือระหว่างสถาบันในด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  


อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท/นัษนันท์ ทิพย์วัลย์/จารุณี  สนน้อย:ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา