หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-04-11 15:27:55

        วันที่ 11 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ในวาระเกี่ยวกับการพิจารณาการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีคณะกรรมการวิชาการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา