หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. รดน้ำขอพรคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
บุคลากร วจก. รดน้ำขอพรคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-04-12 12:59:24

         วันที่ 11 เมษายน 2566 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมรดน้ำขอพร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่และความเป็นสิริมงคล โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบพรมงคล ต้อนรับปีใหม่ไทย แก่บุคลากรทุกคน   “ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป และมีสุขภาพที่แข็งแรง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าว


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา