หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-04-18 11:30:21


ประชาสัมพันธ์: ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566  (รอบ 1 Portfolio)

เป็นวันที่  17-30 เมษายน 2566

https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา