หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ยกระดับรายได้ครัวเรือน (ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ประจำปี พ.ศ.2566
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ยกระดับรายได้ครัวเรือน (ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-04-28 12:04:49


       แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์เปรมใจ เอื้อจิตร หัวหนาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสาธิตวิธีทำและเทคนิคการทำอาหารอีสาน เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน (ยุทธศาสตร์ราชภัฏ) ประจำปี พ.ศ.2566  ณ ชุมชนตรอกต้นโพธิ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


อารยา ยอดฉิม: ถ่ายภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา