หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงินนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-01 14:47:03


ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

เป็นวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566

https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380

+++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2023คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66  #TCAS