หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-02 16:03:46


         วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการบริหารพนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี  อาคาร 32 ชั้น 5และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet


ขอบคุณภาพ: กองบริหารงานบุคคล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา