หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-03 15:40:12


มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 2566

เนื่องจากวันที่  4-7 พฤษภาคม 2566

เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคลากร

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ก่อนออกจากห้องพัก ห้องทำงาน กรุณาปิดไฟฟ้า

ถอดปลั๊กไฟ ปิดแอร์ พัดลมให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอัคคีภัย

คณะวิทยาการจัดการ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2023คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา