หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-16 10:44:46

ประชาสัมพันธ์: ขยายเวลา การรายงานตัวและชำระเงิน

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 1 Portfolio)

เป็นวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566

https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร : 0-2160-1380

+++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา