หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-18 16:08:57


          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย  นำโดย Mr. Lee Hang, Deputy Director of International Education Center โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหารคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


อาจารย์นภาศรี  สุวรรณโชติ/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา