หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ พบผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะวิทยาการจัดการ พบผู้ทรงคุณวุฒิการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-19 11:13:39

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  สมาชิกกลุ่ม SMART FMS คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ (KM) กิจกรรมพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่ม ผ่านโปรแกรม Google Meetกันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fmsssru

#ssru
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา