หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-19 12:04:23


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่นางสาวภคพร เดชอนันต์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : ภาพ/รายงาน
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
www.fms.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#fmsssru

#ssru
#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา