หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดทิศทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางและกำหนดทิศทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-19 13:45:21

            วันที่ 19 พฤษภาคม 2566  เวลา 10.00 น.   ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและกำหนดทิศทาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการกำหนดทิศทาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ทั้งนี้ รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี   หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ  และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ Google meet


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
YouTube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#fmsssruคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา