หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 Admission
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบ 3 Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-19 16:37:53


ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS  รอบ 3 Admission

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดตามรายละเอียดได้ที่

https://student.mycas.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายรับสมัคร: โทร. 0-2160-1380

+++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา