หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-24 11:10:54


        วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2566  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม  มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา