หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-25 15:56:48


ประกาศ

มีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ ของนางสาวกัลญา พลเจริญยิ่ง

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่บริเวณถนนสาทร 

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

ขอให้นักศึกษาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ ติดต่อรับคืนได้ที่

คุณนิชาภา โทร. 082-488-7748

++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา