หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2566
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-26 11:58:28


     วันที่ 26  พฤษภาคม 2566  เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5 /2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 

 

กันยากร สุจริตเนติการ: ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#ssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา