หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 4 Direct admission
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 4 Direct admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-26 13:50:15

ประชาสัมพันธ์  ช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัครสอบคัดเลือก

รอบที่  4 Direct admission

โดยสามารถชำระผ่าน Mobile Banking Application  ทุกธนาคาร

ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 23.59 น. (เท่านั้น)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา