หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-29 17:18:12

การตลาด Online

ทำธุรกิจออนไลน์

ยอดขายทะลุเป้าทุกวัน

มุ่งการสร้างแบรนด์ของตนเองในอนาคต

#dek การตลาด วจก.

เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่การปฏิบัติจริง 

สร้างเสริมศักยภาพสู่เวทีระดับชาติ

ศศิโสภา ครูอ้น (โดนัท)

รุ่นพี่คนเก่งแขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบ 4 Direct  Admission

เปิดรับสมัคร 14 - 31 พฤษภาคม 2566

ทาง >>> https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

8302 บัญชี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 

7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS Family"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#TCAS

#TCAS2566

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ4

#Directadmission