หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-30 11:35:34

ยินดีต้อนรับสมาชิก วจก. ประจำปี 2566  ว่าที่น้องใหม่ #DEK66 ทุกคน

มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS Family

ส่งใจ ส่งรอยยิ้มให้ทุกคนน๊าาาา

รอบ 4 Direct  Admission  เปิดรับสมัครถึง31 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น  รีบสมัครนะจ๊ะ

ทาง >>> https://admission.ssru.ac.th/login

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

8302 บัญชี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด)

7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ)

7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ)

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS Family"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา#SSRU#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#Dek66

#TCAS#TCAS2566#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#รอบ4#Directadmission