หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 4 Direct Admission

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-05-30 11:45:59

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบ 4 Direct  Admission

เปิดรับสมัคร 14 - 31 พฤษภาคม 2566

ทาง >>> https://admission.ssru.ac.th/login

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

8302 บัญชี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

7338 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

7310 บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

7312 บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

7313 บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

7315 บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

7336 บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 

7337 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS Family"


งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#ssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา