หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการสร้างสรรค์ผลิตผลงาน ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร”
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการสร้างสรรค์ผลิตผลงาน ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-01 12:13:04

       นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้รับเกียรติบัตรรางวัลการสร้างสรรค์ผลิตผลงาน ในกิจกรรม “คนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษีอากร” โดยส่วนกฎหมายฯ และศูนย์ e-Tax (หน่วยงานภาครัฐ) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ในครั้งนี้  จัดงานโดย สำนักงานสรรพากรภาค 1

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งทุกคนมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพ: อาจารย์วรเชษฐ์  นรเอี่ยม

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา