หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 5 รับตรงอิสระ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 5 รับตรงอิสระ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2023-06-02 16:26:11

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รอบ 5 รับตรงอิสระ 

วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566

สาขาที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

บัญชี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 

บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

บริหารธุรกิจ (การตลาด) 

บริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

บริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) 

บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ Line ID:  @878pdirw

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2160-1495

"มาเป็นครอบครัวเดียวกัน FMS Family"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กันยากร สุจริตเนติการ: กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#SSRU

#FMSSSRU

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek66

#เรียนที่ไหนดี

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รอบ5

#รับตรงอิสระ